Download document

PEETERS, K.C.Soldaten van Napoleon

…..
aangrijpend getuigenis van onnoemelijk leed, gedragen door honderden simpele jongens door ’t lot aangeduid en door de wil van Napoleon geplaagd over alle ‘s Heren wegen tot in de onherbergzame streken van ’t onmetelijke Rusland. Hoeveel van die jongemannen zijn nooit teruggekeerd? Hoeveel werden voor het leven fysisch verminkt en geestelijk getekend, voor een strijd die de strijd van een vijand was?

…..