Download document

TINDLEY, Charles Albert
Stand by me


When the storms of life are raging

Stand by me

When the storms of life are raging

Stand by me

When the world is tossing me

Like a ship upon the sea

Thou who rulest wind and water

Stand by me


In the midst of tribulation

Stand by me

In the midst of tribulation

Stand by me

When the hosts of hell assail

And my strength begins to fail

Thou who never lost a battle

Stand by me


In the midst of faults and failures

Stand by me

In the midst of faults and failures

Stand by me

When I do the best I can

And my friends misunderstand

Thou who knowest all about me

Stand by me


In the midst of persecution

Stand by me

In the midst of persecution

Stand by me

When my foes in battle array

Undertake to stop my way

Thou who saved Paul and Silas

Stand by me


When I'm growing old and feeble

Stand by me

When I'm growing old and feeble

Stand by me

When my life becomes a burden

And I'm nearing chilly Jordan

O Thou "Lily of the Valley"

Stand by me


Sta me bij

Wanneer de storm des levens woedt

Sta me bij

Wanneer de wereld me dooreen schudt

Als een schip op zee

Gij die heerst over wind en water

Sta me bij


Te midden van beproeving

Sta me bij

Wanneer de hellelegers aanvallen

En mijn kracht begint af te nemen

Gij die nooit een strijd verloor

Sta me bij


Te midden van schuld en mislukking

Sta me bij

Wanneer ik mijn uiterste best doe

En mijn vrienden mij verkeerd begrijpen

Gij die alles van mij weet

Sta me bij


Te midden van vervolging

Sta me bij

Wanneer mijn vijanden zich opstellen

Om mijn weg te versperren

Gij die Paulus en Silas redde

Sta me bij


Wanneer ik oud en zwak word

Sta me bij

Wanneer leven last wordt

En ik de kille Jordaan nader

O Gij Lelie in het dal

Sta me bij


Vertaling: Z. DE MEESTER, met inbreng van Lea VAN GIJZEGHEM