Download documentI Inside The Old I Dying


The beech buds wait

The aish buds wait

The frogs and twoads in lagwood holes

Hedgehogs in their leafy ditch

All waiting for His kingdom


The eth waits

The dead brakes

That host the holly's bloody beads

They are His crown of thorns

He will rise again


Oh Wyman, Oh Wyman

Unray I

Unray I for en


Oh Wyman, Oh Wyman

Unray I

Unray I for en


Slip from my childhood skin

I zing, I'm zinging through the forest

I hover in the holway

And laugh into the leaves


Oh Wyman, Oh Wyman

Unray I

Unray I for en


Oh Wyman, Oh Wyman

Unray I

Unray I for en


I laugh in the leaves

And merge to meesh

Just a charm in the woak

With the chalky children

Of evermore


The chalky children of evermoreIk in het oude stervende ik


De beukenknoppen wachten

De knoppen van de es wachten

De kikkers en padden in langhouten gaten

Egels in hun lommerrijke greppel

Allemaal wachtend op Zijn koninkrijk


De aarde wacht

De dode remmen

Die de bloedige hulstkralen herbergen

Zij zijn Zijn doornenkroon

Hij zal verrijzen


O Wyman, o Wyman

Ontkleed me

Ontkleed me voor hem

O Wyman, o Wyman

Ontkleed me

Ontkleed me voor hem


Glijd uit de huid van mijn jeugd

Ik zing, ik zing al door het bos

Ik zweef in de holle weg

En lach naar de bladeren


O Wyman, o Wyman

Ontkleed me

Ontkleeed me voor hem

O Wyman, o Wyman

Ontkleed me

Ontkleed me voor hem


Ik lach tussen de bladeren

En versmelt tot mos

Gewoon een amulet in de eik

Met de kalken kinderen

Van immermeer


De kalken kinderen van immermeer


Vertaling Z. DE MEESTER