Download document

VOGELESANG, Hans


De wereld van Anton Pieck

…..
De zuidelijke Nederlanden raakten verscheurd door godsdienstige controversen en politieke narigheid. Velen weken uit en verrijken andere landen met hun kundigheden op velerlei gebied: Nederland, Duitsland, Engeland. Enkele voorbeelden: de voorouders van Beethoven stamden uit Mechelen, die van Daniel Defoe (…) , Simon Stevin uit Brugge, de knapste wiskundige van zijn tijd, werd leermeester en adviseur van Prins Maurits. Alleen al uit Antwerpen vluchtten tachtigduizend mensen, waaronder vele van de edelste en ondernemendste geesten. Andere naties, in de eerste plaats ons land, voeren daar wel bij.

…..