Download document

ANONIEM – Plaijerwater


Plaijerwater
…..
Hoert nauwe, ic sal gaen beghinnen,

Tsal wat nieus sijn.

( Dit sijncht de man metten corve.)

Her Werenbracht, her Werenbracht,

Smijt den pape nu op sijn vacht,

Hij doet u soe groten confuijse;

U wijf maecht met u huer sceren,

Ghij siet wel hoe sij douwe verteren;

En vijndij nu niet plaijer water bijnnen uwen huijse?

Werenbracht

Bij Vids mortelhamer!

Eij, valsch pape, hier sal u af comen dat meste jammer!

Longher gaten, dit seldij beij becopen!

Pape

Wachermen, waer salic lopen?

Werenbracht

Wat maechtij hier, hier, segc, horen cater!

Man

Beghieten met plaijer water,

En latet op u wijf oec druppen

Dwijf

Eeij, eij, eij, mijnen arm es mij in stucken;

Ic bidde ghenade. Wat salic nu aen gaen?

Werenbracht

Eij, valsche lougenen! Ghij moet uwen loest nu verslaen!

Waerdij hier om siec? Dit sal u vergaen te leije.

Pape in dwijf

Eij! eij! Wachermen!

Man

Ghiet vrij, Werenbracht, ‘tes al meije’.

Twaer scaeije, datter ijet besijen ghinge.

Werenbracht

Ic sal ghieten van boven neer.

Man

Och ja, Werenbracht, even geringhe;

Twaer scaeije, soudij nu stille staen.

Werenbracht

Longeren, dermen, ic sal u beijen doot slaen,

Ghij valsch pape, dat ghij mij noijt deet de confuijse

Pape in dwijf

Eij! Moert! Moert! Moert!

Man

Schijgaeten, loept beij uten huijse,

Eer ghij u lif verliest: ghij siet wel, hoet hier steet.

Pape

Och, lieve vrient, gaet int bescheet,

Om Gods wille, de slagen maken mij so mat.

Man

Gheringhe, loept hier duer dit gat

Alle beije, oft en can u niet gehulpen.

Werenbracht

Beijt en hout mij niet, laet mij hueren commer stelpen

Met plaijer water, daer sij mij om heet gesonden.

Man

Sij toch te vreden, ghij hebbes genoch vonden;

Ghij en doerfter niet mer om lopen in oest lant
…..