Download document

BLOMMAERT, PhilippeAanmerkingen over de verwaarlozing der Nederduitse taal

…..
De Franse taal benadeelt ook op een gevoelige wijze de algemene beschaving, en belet dat de verlichting zich tot de lagere klassen uitstrekt.

Schoon het vooroordeel tegen de volkstaal sedert enigen tijd meer en meer verminderd is, blijft de verslaafdheid aan de Franse taal nog zeer ingekankerd; meestal de wetenschappelijke en geschiedkundige vakken worden hier nog in 't Frans behandeld; en de volksklassse, waaronder men veeltijds rechtgeaarde burgers vindt, wordt, op die wijze, van de mededeling en opvatting dezer nieuw-verspreide kennissen verstoken.

En wat bijzondere sierlijkheid bezitten Franse werken, die de Belgen schrijven? De geleerden zelve die zich van deze taal bedienen, zijn haar niet volkomen machtig: wel zondigen zij niet tegen de spelling; maar wat de stijl, het zogenaamde génie der taal betreft, daarin schieten zij voorzeker tekort; en bijgevolg moeten zij altoos voor de Fransen, die in hun eigene taal schrijven, onderdoen

…..