Download document

LESAGE, Jef


Wazig avondduister


Weemoed in mijn hart

Wonder winggefluister

Streelt mijn stille smart

Eindeloze luchten

Vale sterrenglim

Bange vogels vluchten

Naar een veilige kim


Over land en gouwen

Rust een diepe vree

Doet mijn handen vouwen

Als een vrome bee

‘k Hoor de koehoorn schallen

In een verre wei

Bij het avondvallen

Voel ik god nabij