Download document

DE WEVER, BartEssay in De Tijd van 16 januari 2021

…..
Misschien kunnen we de mosterd halen bij de Romeinse Republiek en opnieuw twee censoren aanstellen die wangedrag van burgers kunnen berispen met een nota censoria of - nog beter - het stemrecht van burgers kunnen schrappen. Ook de geschiedenis van het christendom biedt veel inspiratie. Als er een nieuwe communicatietechnologie, zoals destijds de boekdrukkunst, foute mensen in staat stelt veel mensen te bereiken, kan je zoals het Heilig Officie in 1559 een index opmaken van wat niet mag. Samen met de vervolging van foute ideeën via de inquisitie heeft dat eeuwenlang zijn nut bewezen. Galileo Galilei kwam er nog goedkoop vanaf met acht jaar huisarrest en het verplicht bidden van boetepsalmen voor het verspreiden van zijn heliocentrisch fake news.

De vrijzinnigen onder ons kunnen dan weer grasduinen in de vroege stadia van de Franse revolutie, want ook toen werd fout denken door het Comité de salut public daadkrachtig aangepakt. Wat delicater, want verser in het geheugen, toonden ook de totalitaire regimes van de 20ste eeuw - nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie - hoe je de burgers in de pas kan houden van de gewenste ideeën en hoe je tegenspraak kan aanpakken.

…..
Excessen die werkelijk systematisch haat en geweld prediken, moeten bestreden worden. Maar grote voorzichtigheid en terughoudendheid zijn geboden. De vrijheid kan niet overleven door haar in te perken. Alleen de kracht van onze overtuiging, van onze pen en ons woord, is legitiem om binnen de democratie te vechten voor wat ons dierbaar is.

…..


Over identiteit

…..
Ze deden dat op het moment dat ze geconfronteerd werden met de externe dreiging van de islam. Het gebruik van ‘Europeanen’ als aanduiding van een onderscheidende beschaving duikt voor het eerst op in de kronieken over de Slag bij Poitiers, waar Karel Martel in 732 de islamitische invasie uit Al-Andaluz – zoals het Iberisch schiereiland toen heette – afstopte. In die kronieken stond te lezen dat een ‘Europees’ leger de invasie van de ‘Moren’ afsloeg.

…..
De gemeenschap heeft – heel evident – een naam nodig. Om een gemeenschap te zijn, moet een groep mensen zich als zodanig benoemen. Herinner u het Robbers Cave Experiment: de groepsidentiteit ontstaat wanneer de jongens zichzelf gaan beschouwen als The Eagles en The Rattlers en dat gebeurde nog voor ze van elkaars bestaan afwisten. Hetzelfde geldt voor ons. Wij hadden evengoed Noord-Belgen, Zuid-Nederlanders of Dietsers kunnen heten, maar ergens in de loop van de negentiende eeuw zijn wij onszelf Vlamingen gaan noemen en hebben we die naam door een impliciete dialoog heen collectief aanvaard.

…..
De mentale erosie van het draagvlak van de herverdelende welvaartstaat is allicht niet erg voor we vanuit een neoliberale optiek redeneert. Open grenzen kunnen dan alleen maar bijdragen tot een samenleving waarin (sterke) mensen zich liever privé verzekeren, kinderen bij voorkeur naar private scholen sturen en wonen in gated communities. Maar het is een raadsel waarom de linkerzijde in Europa overwegend blijft applaudisseren voor de massamigratie die al zoveel van hun natuurlijke kiezers in de armen van extreemrechts heeft gejaagd.

…..
In een door links verketterd onderzoek uit 2013 ging Ruud Koopmans in zes West-Europese landen- waaronder België – na welke variabelen een positief dan wel een negatief effect hebben op de integratie van de Turkse en Marokkaanse burgers. Het resultaat was – zacht uitgedrukt – ontluisterend: 60 procent vindt dat moslims naar de wortel van de islam moeten terugkeren, 75 procent vindt dat er maar één interpretatie van de Koran mogelijk is en 65 procent vindt dat religieuze regels belangrijker zijn dan de wetten van het land waar ze leven. In de onderzochte groepen is 45 procent van oordeel dat joden onbetrouwbaar zijn, wil 60 procent geen homovrienden en vindt 54 procent dat het Westen de islam wil vernietigen.

…..
Uiteraard staat het elke burger vrij om zijn of haar persoonlijke leven in te richten naar eigen vrije keuze. Maar die vrijheid heeft consequenties die ten laste van het individu vallen en niet van de samenleving. Als u het een lumineus idee vindt om ‘FUCK’ op uw voorhoofd te tatoeëren, is er geen enkele instantie die deze individuele keuze zal beteugelen. Maar hopelijk stapt u dan niet naar Unia als u daarna meent gediscrimineerd te worden tijdens sollicitatiegesprekken omwille van uw eigenheid. In zoverre ze redelijk en proportioneel zijn, moeten wij de consequenties van onze keuzes aanvaarden. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. Kan je volbloed Vlaming zijn en een hoofddoek dragen? Of een peniskoker? Of een spaghettivergiet ter ere van het vliegende spaghettimonster? Ja dat kan allemaal. (….. )Maar de samenleving is niet verplicht om je altijd en overal in al die uitingen tegemoet te komen.

…..
Als burgemeester ging ik ooit mee met de dienst pandtoezicht en de politie op een grootscheepse controle in een appartementsblok met meer dan zestig bijzonder armtierige wooneenheden, waarin uitsluitend vreemdelingen (al dan niet illegaal) waren gehuisvest. Het kleinste ‘appartement’ was welgeteld 6 vierkante meter groot. Wat me opviel, was dat er ondanks de schrijnende armoede die van de huisraad in elke wooneenheid afstraalde, vrijwel zonder uitzondering overal een televisiescherm hing waarvan de grootte in bjjzonder schril contrast afstak tegen de rest van de omgeving. …. Samen met het samenwonen met grote aantallen lotgenoten in de steden, maakt de communicatietechnologie het mogelijk dat migratie een louter fysieke verhuizing wordt en geen mentale. Dat draagt bij tot apartheid, kansarmoede en hypothekeert bovendien de kansen van de volgende generatie om hieraan te ontgroeien.
…..


Liesbeth IMBO – Zeven politieke dromers


Bart DE WEVER :

…..
De echte tol van leiderschap is het nemen van beslissingen als er verdeeldheid is. Dan kijken ze allemaal naar jou en besef je dat een foute beslissing je krediet zal kosten. Politiek leiderschap is eigenlijk de kunst om systematisch de juiste keuzes te maken. Minstens toch meer juiste dan foute. Zoals Churchill wist: ‘Success is not final and failure is not fatal, it’s the courage to continue that counts.’ Dat is heel juist. Je kan er compleet naast slaan. Maar als je goed omgaat met een blunder, kan je daar toch een succes van maken. Als het grootste deel van je beslissingen juist is, dan kan je toch je leiderschap verderzetten.

…..
Die beslissingen moet je zo goed als alleen nemen of in je kleinste kring. Mensen hebben zo’n beeld van slagvaardige leiders die dan boven ieder­een uitstijgen. Maar zo werkt het door de band niet. Dat gaat gepaard met heel veel twijfels.

…..


Over woke

…..
In Noord- en Zuid-Amerika leven vandaag tientallen miljoenen nakomelingen van geïmporteerde slaven. In de Arabische wereld echter helemaal niet. Zwarte slaven weden er immers systematisch gecastreerd, met een enorme sterfte als gevolg. Kinderen van zwarte concubines werden er gedood of eveneens gecastreerd. Tot het einde van de 18 e eeuw waren er overigens meer blanke slaven dan anders gekleurde. Op dat moment droogde de toevoer van Europese slaven naar het Oosten op en ging de Arabische slavenhandel zich op Afrika richten.

…..
In augustus 2018 schreef Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck in het edito van zijn weekblad dat Vlaanderen misschien niet inherent racistisch is, maar dat ‘racistische stereotypen diep in het Vlaams DNA zijn ingebakken’. De identificatie met Vlaanderen is met andere woorden impliciet een blootstelling aan racisme

…..
Vandaag luisteren de hele westerse media en alle westerse leiders gedwee naar een jongedame van wie haar ouders initieel beweerden dat ze de CO2 door de lucht ziet zweven. Het ‘voglio’ (ik wil het!) van Catharina ( van Siena ) klinkt nu als het ‘how dare you!e’ van Greta Thunberg.

…..
China is geen rechtsstaat en geen eerlijke speler in de wereldhandel. Het land gedraagt zich als een koloniale macht in grote delen van de wereld en bouwde angstwekkend grote aandelen op in het bezit van cruciale grondstoffen en zeldzame aardmetalen voor de wereldeconomie e de innovatie.

…..
In 2017 diende professor Peter Boghossian (University of Portland) met succes een paper in voor peer review onder de titel ‘The Conceptual Penis as a Social Construct’. De paper bevatte in pseudowetenschappelijke taal de stelling dat de penis een constructie is van de menselijke geest en verantwoordelijk kan worden gesteld voor de klimaatopwarming. Met deze provocatie wilde Boghossian de academische realiteit aan de kaak stellen waarin dit soort onzin door de mazen van het net glipt terwijl het in toenemende mate onmogelijk werd om in zijn aula nog inzichten aan bod te brengen die tegen het woke denken indruisten. Boghossian werd een paria aan zijn universiteit, in september 2021 nam hij ontslag.

…..
In september 2022 stapte Jonathan Haidt, professor aan de New York University, op uit de meest invloedrijke vakgroep Sociale Psychologie ter wereld wegens een nieuwe code: ‘Everybody presenting research has to explain how it advances equity, inclusion and anti-racism goals.’