Test
Download document

DE WEVER, BartOver identiteit

…..
Ze deden dat op het moment dat ze geconfronteerd werden met de externe dreiging van de islam. Het gebruik van ‘Europeanen’ als aanduiding van een onderscheidende beschaving duikt voor het eerst op in de kronieken over de Slag bij Poitiers, waar Karel Martel in 732 de islamitische invasie uit Al-Andaluz – zoals het Iberisch schiereiland toen heette – afstopte. In die kronieken stond te lezen dat een ‘Europees’ leger de invasie van de ‘Moren’ afsloeg.

…..
De gemeenschap heeft – heel evident – een naam nodig. Om een gemeenschap te zijn, moet een groep mensen zich als zodanig benoemen. Herinner u het Robbers Cave Experiment: de groepsidentiteit ontstaat wanneer de jongens zichzelf gaan beschouwen als The Eagles en The Rattlers en dat gebeurde nog voor ze van elkaars bestaan afwisten. Hetzelfde geldt voor ons. Wij hadden evengoed Noord-Belgen, Zuid-Nederlanders of Dietsers kunnen heten, maar ergens in de loop van de negentiende eeuw zijn wij onszelf Vlamingen gaan noemen en hebben we die naam door een impliciete dialoog heen collectief aanvaard.

…..
De mentale erosie van het draagvlak van de herverdelende welvaartstaat is allicht niet erg voor we vanuit een neoliberale optiek redeneert. Open grenzen kunnen dan alleen maar bijdragen tot een samenleving waarin (sterke) mensen zich liever privé verzekeren, kinderen bij voorkeur naar private scholen sturen en wonen in gated communities. Maar het is een raadsel waarom de linkerzijde in Europa overwegend blijft applaudisseren voor de massamigratie die al zoveel van hun natuurlijke kiezers in de armen van extreemrechts heeft gejaagd.

…..
In een door links verketterd onderzoek uit 2013 ging Ruud Koopmans in zes West-Europese landen- waaronder België – na welke variabelen een positief dan wel een negatief effect hebben op de integratie van de Turkse en Marokkaanse burgers. Het resultaat was – zacht uitgedrukt – ontluisterend: 60 procent vindt dat moslims naar de wortel van de islam moeten terugkeren, 75 procent vindt dat er maar één interpretatie van de Koran mogelijk is en 65 procent vindt dat religieuze regels belangrijker zijn dan de wetten van het land waar ze leven. In de onderzochte groepen is 45 procent van oordeel dat joden onbetrouwbaar zijn, wil 60 procent geen homovrienden en vindt 54 procent dat het Westen de islam wil vernietigen.

…..
Uiteraard staat het elke burger vrij om zijn of haar persoonlijke leven in te richten naar eigen vrije keuze. Maar die vrijheid heeft consequenties die ten laste van het individu vallen en niet van de samenleving. Als u het een lumineus idee vindt om ‘FUCK’ op uw voorhoofd te tatoeëren, is er geen enkele instantie die deze individuele keuze zal beteugelen. Maar hopelijk stapt u dan niet naar Unia als u daarna meent gediscrimineerd te worden tijdens sollicitatiegesprekken omwille van uw eigenheid. In zoverre ze redelijk en proportioneel zijn, moeten wij de consequenties van onze keuzes aanvaarden. Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. Kan je volbloed Vlaming zijn en een hoofddoek dragen? Of een peniskoker? Of een spaghettivergiet ter ere van het vliegende spaghettimonster? Ja dat kan allemaal. (….. )Maar de samenleving is niet verplicht om je altijd en overal in al die uitingen tegemoet te komen.

…..
Als burgemeester ging ik ooit mee met de dienst pandtoezicht en de politie op een grootscheepse controle in een appartementsblok met meer dan zestig bijzonder armtierige wooneenheden, waarin uitsluitend vreemdelingen (al dan niet illegaal) waren gehuisvest. Het kleinste ‘appartement’ was welgeteld 6 vierkante meter groot. Wat me opviel, was dat er ondanks de schrijnende armoede die van de huisraad in elke wooneenheid afstraalde, vrijwel zonder uitzondering overal een televisiescherm hing waarvan de grootte in bjjzonder schril contrast afstak tegen de rest van de omgeving. …. Samen met het samenwonen met grote aantallen lotgenoten in de steden, maakt de communicatietechnologie het mogelijk dat migratie een louter fysieke verhuizing wordt en geen mentale. Dat draagt bij tot apartheid, kansarmoede en hypothekeert bovendien de kansen van de volgende generatie om hieraan te ontgroeien.
…..


Liesbeth IMBO – Zeven politieke dromers


Bart DE WEVER :

…..
De echte tol van leiderschap is het nemen van beslissingen als er verdeeldheid is. Dan kijken ze allemaal naar jou en besef je dat een foute beslissing je krediet zal kosten. Politiek leiderschap is eigenlijk de kunst om systematisch de juiste keuzes te maken. Minstens toch meer juiste dan foute. Zoals Churchill wist: ‘Success is not final and failure is not fatal, it’s the courage to continue that counts.’ Dat is heel juist. Je kan er compleet naast slaan. Maar als je goed omgaat met een blunder, kan je daar toch een succes van maken. Als het grootste deel van je beslissingen juist is, dan kan je toch je leiderschap verderzetten.

…..
Die beslissingen moet je zo goed als alleen nemen of in je kleinste kring. Mensen hebben zo’n beeld van slagvaardige leiders die dan boven ieder­een uitstijgen. Maar zo werkt het door de band niet. Dat gaat gepaard met heel veel twijfels.

…..