Download document

TROELSTRA, Dirk JellesMorgenrood

Morgenrood, uw heilig gloeien

Heeft ons steeds de dag gebracht.

Breek toch door, o lichtvernieuwer,

In de grote volk'rennacht

Laat uw gloren hope geven

Hun die worst'len in de nacht

Geef hun moed in 't voorwaarts streven

Tot hun 't daglicht tegenlacht

Tot hun 't daglicht tegenlacht


Morgenrood, in worst'lend zwoegen

Hebben zij naar u gesmach

En in de nachten, treurig duister,

Uw verlossend werk verwacht

Roze gloed kleurt reeds de wolken

D'ochtendwind ruist door de blaân

Weldra is voor alle volken'

t Schitterend zonlicht opgegaan'

t Schitterend zonlicht opgegaan