Download document

CALLEWAERT, Pater L.J.Brief van 3 april 1943

…..
( De leiding van het VNV) buigt en kruipt, aarzelt en dubt en eindigt altijd maar met toe te geven en het wonder is: de Leiding zit in haar broekzakken vuisten te maken tegen de trouwloosheid van den Duits, mar durft niet opstaan, vindt altijd een reden om uit te stellen, om geduld te hebben, en is altijd bang dat de Duitsers dit en dat de Duitsers dat. Er is geen enkele VNV-er die den Duits niet wantrouwt en wederkerig.
…..
Er is gemis aan waarachtigheid. Praktisch maakte het VNV dezelfde Duitse propaganda als de SS en de DE VLAG, al staat het op een ander geheim principieel standpunt. Het handelt dus dubbelzinnig en is wellicht naïef genoeg om te denken dat het nu of later de Duitsers kan foppen en om de tuin leiden.

…..
Ik besluit dus en ik zeg: het is voor Vlaanderen een gewetensplicht dat de VNV-leiding rechtsomkeert maakt, dat zij een nieuwe tactiek volge, dat zij ofwel er vanonder trekke als een grote mislukking of triomfere door het feit dat zij voor Vlaanderen desnoods de gevangenis inga. Zo is het destijds in Ierland gebeurd en daardoor overwon Sinn Fein. Dat alleen redt ons volk in de huidige omstandigheden en redt het VNV en brengt het tot een zedelijke macht. Het spreekt vanzelf dat de Duitsers thans niet bang zijn van het VNV, wanneer zij voelen dat het VNV bang is van hen. Voor zijn standpunt treedt het Belgisch Episcopaat op met een kranige durf en de Duitsers zullen wijken, en de secretarissen-generaal en de magistratuur durven hun Belgische gang gaan en de Duitsers laten gebeuren.

…..