Download document

LAMBRECHTS, LambrechtHet wingewest

…..
(Jasper ) Alle dagen zie ik de bleke mijnslaven van Helsegem naar Luik rijden, akelige spoken, levende geraamten. Nooit heeft één onder hen meer dan drie frank per dag kunnen winnen; nooit is één onder hen tot het bekleden van een ambt, hoe onbeduidend ook, bekwaam gekeurd geworden. Dat is verontwaardigend! Foei!

(Broeder) - En nòg zult gij roepen, dat de Limburgers beter gaven hebben dan de Walen!

- Ja, dat beweer ik tot in der eeuwigheid, maar de Luikerwaal wil geen plaats aan een Limburger geven; hij wil zijn taal niet leren, om het woord tot hem te kunnen richten; hij wil hem niet anders beschouwen dan als een lastdier, een werkos, een dommekracht.

- De Limburger moet zich maar ontwikkelen.

- Geef hem dan ook de gelegenheid daartoe.

- Die heeft hij! Die heeft hij!

- In een vreemde taal, ja; niet in zijn moedertaal.

- Luik staat bekend voor zijn uitmuntende vak-, teken- en ambachtsscholen: de beste van België!

- Die de Limburger niet kan bezoeken, omdat hij geen Frans kent, en ook, omdat verscheidene van zijn belangen elders zijn. Dergelijke scholen moeten in Limburg zèlf bestaan.

- In Hasselt wérd er een gesticht, dat weet gij.

- Maar gij, gij wijst er de lieden de weg niet naar toe! Gij helpt er geen andere in 't leven roepen, hier, bij voorbeeld! Gij miskent de machtige rol der avondscholen! Gij wilt niet begrijpen, dat de Limburger zowel met zijn hersenen zal moeten werken als met zijn poten!

- Genoeg! Genoeg!

- Neen, niet genoeg! Gij moet nog méér horen! Gij ijvert niet mee, om het stichten van een Vlaamse hogeschool te betomen, die in Limburg haar beste vruchten moet af werpen. Ja, ja, in Limburg, in ons arm, dierbaar Limburg, daar ingenieur en mijnbestuurders en al de ambtenaars van de nieuwe nijverheid weldra in voortdurende aanraking zullen leven met den Limburgse werkman! Spreek dat tegen, zo gij kunt!

- Die onnozele flaminganten! Ha ha ha! Zij beelden zich in, dat heel het sociologische vraagstuk opgelost zal zijn door het stichten van een universiteit!

- Neen, neen, dat niet; maar alle baten helpen. Niet schieten is zeker mis.

- Zij beelden zich in, dat zij daarna niet meer zullen moeten werken, krabben, lijden en strijden gelijk voorheen!

…..